Real Estate Consultants

Termijn tot het verlijden van de notariële akte?

In gezamenlijk overleg wordt de datum voor de ondertekening van de authentieke akte vastgesteld. Dit zal in de meeste gevallen doorgaan ten kantore van de instrumenterende (minuut houdende) notaris (= notaris van de koper).

De datum zal binnen de periode van 4 maanden na ondertekening van de compromis - aankoop-/verkoopbelofte vallen. Pas na ondertekening van de akte gaat het genot en het eigendomsrecht van het onroerend goed over naar de koper. Uw makelaar zal, waar mogelijk, bij de ondertekening van de akte aanwezig zijn om u zo tot het laatste moment te begeleiden bij uw verkoop/aankoop.

LET OP: Indien de akte meer dan 4 maanden na ondertekening van de compromis wordt verleden is de koper wel al de registratierechten (indien van toepassing) verschuldigd.

Ingeval een aankoop-/verkoopbelofte (= optieverklaring) is ondertekend kan hiervan worden afgeweken.