Real Estate Consultants

Wat is een bodemattest?

Het bodemattest - OVAM

Bij de verkoop van eender welk type onroerend goed in het Vlaamse gewest moet er bij de onderhandse verkoopovereenkomst een bodemattest verplicht aanwezig zijn, afgeleverd door OVAM.
Dus ook bij een appartement.

Het ontbreken van dit attest kan de verkoop nietig verklaren. We vragen dit belangrijke stuk online voor U aan ter vervolledigen van uw verkoopdossier.