Real Estate Consultants

Wat is een opschortende voorwaarde?

Het woord zegt het zelf: een opschortende voorwaarde schort de verkoop op. Die wordt pas definitief als aan de voorwaarden voldaan is. Bijvoorbeeld de goedkeuring van uw lening.