Real Estate Consultants

Terug naar nieuwsoverzicht

Heropstart plaatsbezoeken - sectorprotocol

Het protocol voor de volwaardige heropstart is zopas gevalideerd door ministers Dermagne (Economie) en Clarinval (Middenstand). Het protocol bevat de meest recente veiligheidsvoorschriften die vastgoedkantoren moeten naleven bij dienstverlening aan en in huis. Concreet: bij bezichtigingen, waardebepalingen, expertises, fotoshoots, …

Hier kan u alle veiligheidsvoorschriften en voorwaarden lezen:
Richtlijnen voor bezoeken aan een pand met een vastgoedprofessional
Bij de organisatie van een bezoek aan een pand met een vastgoedprofessionnal (een bezichtiging, een waardebepaling, een fotoshoot,...) moeten hiernavolgende richtlijnen in acht genomen worden. Dit in overeenstemming met het ‘Protocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector’, dat tot doel heeft om de veiligheid te garanderen in het licht van de strijd tegen het COVID-19-virus.
 • Alle bezoeken gebeuren op afspraak.
 • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en de bewoners niet inbegrepen.
 • Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden.
 • Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen.
 • De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven.
 • Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden.
 • Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de vastgoedprofessional als voor de bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken.
 • Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
 • De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras,..., dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek.
 • De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden (kastdeuren, trapleuningen, zoldertrap,...). De vastgoedprofessional voorziet hiervoor de nodige reinigingsdoekjes of ontsmettingsalcohol.
 • Er wordt ten alle tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend.
 • Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/professional in het bijzijn van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken op correctheid.
 • Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk. De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de voorzorgsmaatregelen te respecteren.

Bij een plaatsbezoek mogen maximaal drie volwassen personen aanwezig zijn, geen rekening houdend met de vastgoedmakelaar en eventuele bewoners.

Bekijk voor ieder plaatsbezoek het volgende instructiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=uDcRXZi29d4&t=2s%5D

Het volledige sectorprotocol kan u via de volgende link bekijken:
https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30565_documents/CIBflits/Sectorprotocol_NL--3-11022021.pdf

Corona-coördinator. De coördinator is het aanspreekpunt bij vragen, meldingen, klachten, ….
Contactgegevens corona-coördinator Home Consult: Evelyne Vanbellingen - T. 02/731 07 07 - immo@home-consult.be


Vragen? Neem vandaag nog met ons contact op op het nummer 02/731 07 07.

Dit artikel delen op