EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

26/10/2023

Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw geeft aan hoe energiezuinig de gemeenschappelijke delen (vloeren, muren, daken,...) en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren.

Tegen 1 januari 2024 moeten alle appartementsgebouwen een ‘EPC Gemeenschappelijke delen’ hebben. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.


Het EPC van de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw (EPC GD) is verplicht voor álle appartementsgebouwen, want alle appartementsgebouwen hebben gemeenschappelijke delen. Maar wat houdt zo’n attest in?

De opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC) is al jaren verplicht als je een appartement verhuurt of verkoopt. Sinds vorig jaar moet er voor de grote appartementsgebouwen ook een energieprestatiecertificaat van de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn. Die verplichting staat los van verkoop of verhuur. De twee certificaten vullen elkaar aan.

 Vlaanderen voert het in omdat veel appartementsgebouwen momenteel niet zijn aangepast aan de energienormen. Met het EPC wil de Vlaamse overheid de energiezuinigheid van de gemeenschappelijke delen in kaart brengen. Voor potentiële huurders of kopers wordt zo duidelijk hoe energiezuinig het gehele gebouw is.

Wat is het?

“Dit EPC geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren”, klinkt het bij de Vlaamse overheid. “Het EPC is tien jaar geldig, maar moet aangepast worden bij werken die een invloed hebben op de energetische prestaties van de gemeenschappelijke delen, zoals het (na)isoleren van vloeren, muren en daken, het plaatsen van nieuwe beglazing of vensters, en het vervangen of vernieuwen van de collectieve technische installaties. Zo blijft het certificaat actueel.” Het EPC werkt met kleurenbalken en symbolen om het zo overzichtelijk mogelijk te houden.

Onderscheid grote en kleinere gebouwen

De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen grote en kleinere appartementsgebouwen. Het gaat om een gefaseerde verplichting. “Voor grote gebouwen met 15 of meer eenheden, lag de deadline op 1 januari 2022. Voor gebouwen met 5 tot 14 eenheden hadden eigenaars de tijd tot 1 januari 2023. De kleinste appartementsgebouwen met 2 tot 4 eenheden moeten het EPC ten laatste op 2024 in handen hebben”, klinkt het. Belangrijk: tot gebouweenheden behoren zowel appartementen als niet-residentiële ruimtes, zoals een dokterspraktijk of winkel.

Hoe verloopt de procedure?

Het is de taak van de eigenaar of syndicus van het gebouw om alle bewijsstukken over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties en andere informatie over het gebouw te verzamelen en te overhandigen aan de energiedeskundige.

 Het attest geeft aan hoe energiezuinig de afzonderlijke gemeenschappelijke delen zijn en bevat aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Verplicht zijn de voorgestelde renovatiewerken evenwel niet. Het EPC is simpel gezegd een instrument om de eigenaar wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hem te informeren over de stappen die hij best kan zetten om een energiezuinige renovatie op te starten.

Blijft over: de kostprijs. Het opmaken van zo’n attest is niet gratis. “De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige”, laat de Vlaamse overheid verstaan. Gemiddeld variëren de prijzen tussen 250 en 500 euro.

Boete

Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, riskeert de eigenaar van het appartementsgebouw of de vereniging van mede-eigenaars (VME) een boete. Die kan oplopen tot 5.000 euro. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) start later dit jaar met specifieke controles.

Hebt u nog vragen? Contacteer ons via immo@home-consult.be of 02 731 07 07. We helpen u graag verder. 

Bron: http://www.vlaanderen.be

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

U moet uw aanspreking invullen
U moet uw voornaam invullen
U moet uw naam invullen
U moet uw telefoon invullen
U moet uw e-mail invullen
U moet uw bericht invullen
U moet akkoord gaan met onze privacy voorwaarden