Huurprijsindexatie vanaf 1 oktober 2023 met correctiefactoren

13/09/2023

Nog tot 30 september 2023 zijn er beperkingen op de huurprijsindexering voor woningen met een hoog energieverbruik. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule (correctiefactor). Zo krijgen huurders na 1 jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Bij welke woningen geldt een aangepaste formule voor de indexering?

U moet deze indexering met aangepaste formule (correctiefactor) toepassen als uw woning aan de volgende 3 kenmerken beantwoordt.

U huurt of verhuurt een woning als hoofdverblijfplaats op de private markt. Dit geldt dus niet voor sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten.

  • U huurt of verhuurt een woning als hoofdverblijfplaats op de private markt. Dit geldt dus niet voor sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten. Opgelet: als u een woning verhuurt via een woonmaatschappij (vroeger sociaal verhuurkantoor), geldt deze maatregel ook voor het hoofdhuurcontract.
  • Het huurcontract is in werking getreden vóór 1 oktober 2022 volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet.
  • Het EPC-label van de woning is D, E of F of de woning heeft geen EPC-label.

Alleen in deze gevallen viel u ook onder de bevriezing van de huurprijzen tot en met 30 september 2023.

Welke formule of correctiefactor moet u toepassen?

Voor deze aangepaste indexering wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor.

Er zijn verschillende correctiefactoren. Welke correctiefactor u moet toepassen, hangt af van het EPC-label en de verjaardatum van het huurcontract. We geven u telkens de formule en een concreet rekenvoorbeeld.

Correctiefactor bij huurwoningen met een EPC-label D

In de regelgeving is een formule voorzien (decretale correctiefactor). Daarnaast voorzien wij een vereenvoudigde correctiefactor die hetzelfde resultaat geeft. U kunt dus uw berekeningswijze kiezen.

De huurovereenkomst verjaart vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023

Formule huurprijsindexering:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer x correctiefactor
aanvangsindexcijfer
Decretale correctiefactor: (indexcijfer 2022/indexcijfer 2023) x [1 + 50% x (indexcijfer 2023/indexcijfer 2022-1)].
Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2023 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Vereenvoudigde correctiefactor: 50% x ((index 2022 + index 2023) / index 2023 )
Voorbeeld:
U sloot het woninghuurcontract op 15 februari 2019. Het huurcontract startte op 1 maart 2019 met een basishuurprijs van 750,00€. Belangrijk: uw huurcontract valt in dit voorbeeld onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Daarbij is de aanvangsindex die van de maand vooraf aan de start van de huurovereenkomst. Dit is dus februari 2019.
De gezondheidsindex voor februari 2019 bedraagt 108,78 ( = aanvangsindexcijfer)
De gezondheidsindex voor februari 2022 bedraagt 118,74.
De gezondheidsindex voor februari 2023 bedraagt 126,86.
Het huurcontract is gestart op 1 maart 2019. U mag de huurprijs dus elk jaar vanaf maart opnieuw indexeren. De laatste keer dat u de huurprijs kon indexeren, was maart 2022. De geïndexeerde huurprijs bedroeg dan 818,67 euro. In maart 2023 mocht u de huurprijs maar voor de helft indexeren: vanaf dan bedroeg de huurprijs 846,67 euro. Vanaf 1 oktober 2023 kunt u opnieuw indexeren, maar daarbij moet u de correctiefactor toepassen.
We berekenen de huurprijsindexatie als volgt:
basishuurprijs x (index feb 2023/index feb 2019) x correctiefactor
Stap 1: we berekenen eerst de geïndexeerde huurprijs
basishuurprijs x (index feb 2023/index feb 2019) x correctiefactor
750 x (126,86/108,78) x correctiefactor
750 x 1,16621 x correctiefactor
874,66 x correctiefactor
Stap 2: de geïndexeerde huurprijs wordt nu vermenigvuldigd met een correctiefactor
874,66 x correctiefactor
874,66 x (index feb 2022/index feb 2023) x [1 + 50% x (index feb 2023/index feb 2022-1)]
874,66 x (118,74/126,86) x [1 + 50% x (126,86/118,74 – 1) ]
874,66 x 0,93599 x [1 + 50% x (1,06838 -1) ]
874,66 x 0,93599 x [ 1 + 50% x 0,06838 ]
874,66 x 0,93599 x [ 1 + 0,03419 ]
874,66 x 0,93599 x 1,03419
874,66 x 0,96799
846,67
U kunt de geïndexeerde huurprijs ook berekenen via een vereenvoudigde correctiefactor. De vereenvoudigde correctiefactor geeft eenzelfde resultaat:
874,66 x vereenvoudigde correctiefactor
874,66 x 50% x ((index 2022 + index 2023) / index 2023 )
874,66 x 50% x ((index feb 2022 + index feb 2023) / index feb 2023 )
874,66 x 50% x ((118,74 + 126,86) / 126,86 )
874,66 x 50% x (245,6/126,86)
874,66 x 50% x 1.93599
874,66 x 0,96799
846,67

Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt de eisbare huurprijs 846,67 euro. Dit bedrag is gelijk aan de geïndexeerde huurprijs van maart 2023. De correctiefactor zorgt er dus voor dat de huurprijs gelijk blijft. Een indexatie op 1 oktober 2023 heeft dus geen praktisch nut. Pas vanaf de volgende verjaardatum, d.i. maart 2024, kunt u de huurprijs nuttig indexeren.

De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022

Formule huurprijsindexering:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer x correctiefactor
aanvangsindexcijfer
Decretale correctiefactor: (indexcijfer 2021/indexcijfer 2022) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022/indexcijfer 2021-1)]
Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2021 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
Vereenvoudigde correctiefactor: 50% x [ (index 2021 + index 2022) / index 2022]
Voorbeeld
U sloot het woninghuurcontract op 15 november 2019. Het huurcontract startte op 1 december 2019 met een basishuurprijs van 750,00€. Belangrijk: uw huurcontract valt in dit voorbeeld onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Daarbij is de aanvangsindex die van de maand vooraf aan de start van de huurovereenkomst. Dit is dus november 2019.
De gezondheidsindex voor november 2019 bedraagt 109 ( = aanvangsindexcijfer)
De gezondheidsindex voor november 2021 bedraagt 115,2
De gezondheidsindex voor november 2022 bedraagt 127,44
Het huurcontract is gestart op 1 december 2019. U mag de huurprijs dus elk jaar vanaf december opnieuw indexeren. De laatste keer dat u de huurprijs kon indexeren, was december 2021. De geïndexeerde huurprijs bedroeg dan 792,66 euro. In december 2022 mocht u de huurprijs maar voor de helft indexeren. De geïndexeerde huurprijs bedroeg dan 834,77 euro. Vanaf 1 oktober 2023 kunt u opnieuw indexeren, maar daarbij moet u de correctiefactor toepassen.
De huurprijsindexatie wordt als volgt berekend:
basishuurprijs x (index nov 2023/index nov 2019) x correctiefactor
Stap 1: we berekenen eerst de geïndexeerde huurprijs
basishuurprijs x (index nov 2023/index nov 2019) x correctiefactor
750 x (127,44/109) x correctiefactor
750 x 1,19617 x correctiefactor
876,88 x correctiefactor
Stap 2:
876,88 x correctiefactor
876,88 x (indexcijfer 2021/indexcijfer 2022) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022/indexcijfer 2021-1)]
876,88 x (115,2/127,44) x [1 + 50% x (127,44/115,2 -1) ]
876,88 x 0,90395 x [1 + 50% x (1,10625 – 1) ]
876,88 x 0,90395 x [1 + 50% x 0,10625 ]
876,88 x 0,90395 x [1 + 0,05313 ]
876,88 x 0,90395 x 1,05313
876,88​​​​​​​ x 0,95197
834,77
U kunt de geïndexeerde huurprijs ook berekenen via een vereenvoudigde correctiefactor. De vereenvoudigde correctiefactor geeft eenzelfde resultaat:
876,88​​​​​​​ x vereenvoudigde correctiefactor
876,88​​​​​​​ x 50% x [ (index 2021 + index 2022) / index 2022]
876,88​​​​​​​ x 50% x [ (index nov 2021 + index nov 2022) / index nov 2022 ]
876,88​​​​​​​ x 50% x [ (115,2 + 127,44) / 127,44 ]
876,88​​​​​​​ x 50% x (242,64 / 127,44)
876,88​​​​​​​ x 50% x 1,90395
876,88​​​​​​​​​​​​​​ x 0,95197
834,77

Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt de eisbare huurprijs 837,44 euro. Dit bedrag is gelijk aan de geïndexeerde huurprijs van december 2022. De correctiefactor zorgt er dus voor dat de huurprijs gelijk blijft. Een indexatie op 1 oktober 2023 heeft dus geen praktisch nut. Pas vanaf de volgende verjaardatum, d.i. december 2023, kunt u de huurprijs nuttig indexeren.

Correctiefactor bij huurwoning zonder EPC of met EPC-label E of F

De huurovereenkomst verjaart vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 september 2023

Formule huurprijsindexering:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer x correctiefactor
aanvangsindexcijfer
Correctiefactor: indexcijfer 2022 / indexcijfer 2023
Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.
Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2023.
Voorbeeld
U sloot een woninghuurcontract op 15 februari 2019. Het huurcontract startte op 1 maart 2019 met een basishuurprijs van 750,00€. Belangrijk: uw huurcontract valt in dit voorbeeld onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Daarbij is de aanvangsindex die van de maand vooraf aan de start van de huurovereenkomst. Dit is dus februari 2019.
De gezondheidsindex voor februari 2019 bedraagt 108,78 ( = aanvangsindexcijfer)
De gezondheidsindex voor februari 2022 bedraagt 118,74
De gezondheidsindex voor februari 2023 bedraagt 126,86
Het huurcontract is gestart op 1 maart 2019. U mag de huurprijs dus elk jaar vanaf maart opnieuw indexeren. De laatste keer dat u de huurprijs kon indexeren, was maart 2022. De geïndexeerde huurprijs bedroeg dan 818,67 euro. In maart 2023 mocht u de huurprijs niet indexeren. Vanaf 1 oktober 2023 kunt u opnieuw indexeren, maar daarbij moet u de correctiefactor toepassen.
De huurprijsindexatie wordt als volgt berekend:
basishuurprijs x (index feb 2023/index feb 2019) x correctiefactor
Stap 1: we berekenen eerst de geïndexeerde huurprijs
basishuurprijs x (index feb 2023/index feb 2019) x correctiefactor
750 x (126,86/108,78) x correctiefactor
750 x 1,16621 x correctiefactor
874,66 x correctiefactor
Stap 2: de geïndexeerde huurprijs wordt nu vermenigvuldigd met een correctiefactor
874,66 x correctiefactor
874,66 x (indexcijfer 2022 / indexcijfer 2023)
874,66 x (118,74/126,86)
874,66 x 0,93599
818,67

Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt de eisbare huurprijs 818,67 euro. Dit bedrag is gelijk aan de geïndexeerde huurprijs van maart 2022. De correctiefactor zorgt er dus voor dat de huurprijs gelijk blijft. Een indexatie op 1 oktober 2023 heeft dus geen praktisch nut. Pas vanaf de volgende verjaardatum, d.i. maart 2024, zal u de huurprijs nuttig kunnen indexeren.

De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022

Formule huurprijsindexering:

basishuurprijs x nieuwe indexcijfer x correctiefactor
aanvangsindexcijfer
Correctiefactor: indexcijfer 2021 / indexcijfer 2022
Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2021.
Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.
Voorbeeld
U sloot een woninghuurcontract op 15 november 2019. Het huurcontract startte op 1 december 2019 met een basishuurprijs van 750,00€. Belangrijk: uw huurcontract valt in dit voorbeeld onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Daarbij is de aanvangsindex die van de maand vooraf aan de start van de huurovereenkomst. Dit is dus november 2019.
De gezondheidsindex voor november 2019 bedraagt 109 ( = aanvangsindexcijfer)
De gezondheidsindex voor november 2021 bedraagt 115,2
De gezondheidsindex voor november 2022 bedraagt 127,44
Het huurcontract is gestart op 1 december 2019. U mag de huurprijs dus elk jaar vanaf december opnieuw indexeren. De laatste keer dat u de huurprijs kon indexeren, was december 2021. De geïndexeerde huurprijs bedroeg dan 792,66 euro. In december 2022 mocht u de huurprijs niet indexeren. Vanaf 1 oktober 2023 kunt u opnieuw indexeren, maar daarbij moet u de correctiefactor toepassen.
De huurprijsindexatie wordt als volgt berekend:
basishuurprijs x (index nov 2023/index nov 2019) x correctiefactor
Stap 1:
basishuurprijs x (index nov 2023/index nov 2019) x correctiefactor
750 x (127,44/109) x correctiefactor
750 x 1,16917 x correctiefactor
876,88 x correctiefactor
Stap 2:
876,88​​​​​​​ x correctiefactor
876,88 x (indexcijfer 2021 / indexcijfer 2022)
876,88 x (115,2/127,44)
876,88​​​​​​​ x 0,90395
792,66

Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt de eisbare huurprijs 792,66 euro. Dit bedrag is gelijk aan de geïndexeerde huurprijs van december 2021. De correctiefactor zorgt er dus voor dat de huurprijs gelijk blijft. Een indexatie op 1 oktober 2023 heeft dus geen praktisch nut. Pas vanaf de volgende verjaardatum, d.i. december 2023 kunt u de huurprijs nuttig indexeren.

Hebt u nog vragen over huren en verhuren of over de indexering van huurprijzen? Contacteer ons via immo@home-consult.be of 02 731 07 07. We helpen u graag verder. 

Bron: http://www.vlaanderen.be

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

U moet uw aanspreking invullen
U moet uw voornaam invullen
U moet uw naam invullen
U moet uw telefoon invullen
U moet uw e-mail invullen
U moet uw bericht invullen
U moet akkoord gaan met onze privacy voorwaarden