Vier op de tien oude woningen die nu verkocht worden, is asbestonveilig

25/02/2023

In 65 procent van de woningen die nu verkocht worden, wordt asbest aangetroffen. Dat ontnuchterende cijfer blijkt uit de eerste resultaten van het nieuwe asbestinventaris. Liefst 41 procent kreeg zelfs het label ‘asbestonveilig’.

Wie een woning wil ver­kopen, gebouwd vóór 2001, heeft sinds eind november een asbestattest nodig. Zo’n 40.126 woningen werden ondertussen door een deskundige bezocht. En daaruit blijkt dat maar liefst 65 procent van de woningen ergens asbest heeft zitten.

“Dat is in lijn met onze verwachtingen, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van afvalstoffenmaatschappij OVAM. “We ­weten dat het percentage hoog ligt en we verwachten dat het nog licht zal stijgen. Al is dit cijfer nu al heel representatief. Vóór 2001 was het heel courant om asbesthoudende materialen te gebruiken. Het is goed dat we daar eindelijk een beter zicht op krijgen.”
Toch moeten eigenaars van een woning die asbest bevat niet onmiddellijk panikeren. Van de 40.126 gecontroleerde woningen werd 41 procent ‘asbestonveilig’ verklaard, terwijl 59 procent ‘asbestveilig’ werd bevonden. “Een woning is ­veilig wanneer asbest ofwel niet aangetroffen is, ofwel nog in goede toestand verkeert en geen risico vormt, bijvoorbeeld omdat de stof afgesloten is en je er eigenlijk niet bij kan”, zegt Jan Verheyen.

Bij de woningen die als asbest­onveilig worden beschouwd, wordt meteen ge­adviseerd hoe de werkzaam­heden het best worden aan­gepakt. “Op het attest wordt vermeld of de asbesthoudende materialen ineens moeten worden verwijderen, of hoe ze zorgvuldig kunnen worden behandeld in afwachting van een grondiger renovatie.”

Esthetiek

Momenteel is het asbest­attest enkel verplicht bij de verkoop van een woning. Wel mag een huiseigenaar om esthetische redenen weigeren dat voor de staalnamen gaten worden geboord. “Dat klopt”, zegt Verheyen. “Maar dan wordt dat materiaal in het asbestattest opgenomen als ‘asbestverdacht’, wat juridisch gelijkgeschakeld wordt met ‘asbesthoudend’, tot een labo-analyse het tegendeel aan­toont.”
Hoeveel mensen om esthetische redenen zo’n boring weigeren, is niet bekend.

Tegen 2032 moet wel élke woning ouder dan 2001 een asbestattest hebben. De adviezen in het attest zijn evenwel niet bindend, er hangt geen saneringsplicht aan vast. “Maar vanuit de milieuregelgeving is het wel zo dat je jezelf of anderen niet in gevaar mag brengen. Als dat wel zo is, ben je alsnog verplicht het asbest te verwijderen.”

De lange wachttijden die er in november nog waren bij de asbest-deskundigen, lijken ­ondertussen weggewerkt. Er zijn al meer dan 764 erkende deskundigen op de baan. Wat ervoor zorgt dat het gemiddeld acht werkdagen duurt voor je een asbestattest in handen hebt.

Heeft u nog vragen over het asbestattest van uw te verkopen of te verhuren woning? Neem dan zeker contact met ons op!

Bron: Nieuwsblad

Heeft u vragen? Of wilt u meer weten?

U moet uw aanspreking invullen
U moet uw voornaam invullen
U moet uw naam invullen
U moet uw telefoon invullen
U moet uw e-mail invullen
U moet uw bericht invullen
U moet akkoord gaan met onze privacy voorwaarden